Giải pháp dinh dưỡng cây trồng

Qua từng giai đoạn phát triển và sinh trưởng của cây ăn trái cây ăn trái, lượng phân bón NPK sẽ được bón thay đổi theo tỷ lệ thích hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cây. Vì vậy, GFC tổng hợp nhu cầu dinh dưỡng và kỹ thuật bón phân NPK cho cây ăn trái

Tin tức sự kiện

Thông tin tin tức, sự kiện về nông nghiệp

Hotline tư vấn

 (+84) 918231900