Điều khoản sử dụng

Giới thiệu

Thông tin được trình bày dưới đây áp dụng như thỏa thuận dành cho người dùng các trang web của Công ty CP Senca tại www.senca.com.vn (Sau đây gọi tắt là Senca). Vui lòng đồng ý khi sử dụng. Ngoài ra, thỏa thuận này có thể được thay đổi bất cứ khi nào cần thiết. Trong trường hợp này, thỏa thuận sẽ có hiệu lực khi được đăng trên Trang web này.

Tại Senca chúng tôi thực hiện mọi biện pháp đề phòng khi đăng thông tin chính xác lên Trang web này, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác, kịp thời và hữu ích của thông tin

Senca không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra do sử dụng Trang web này.

Senca, theo quy tắc chung, có thể sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin nào được công bố trên Trang web này mà không cần thông báo trước.

Senca cũng có thể ngừng hoặc ngăn chặn truy cập vào Trang web này khi cần thiết hoặc dựa trên các quyết định khác do công ty chúng tôi đưa ra.

Sencasẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào gây ra do sửa đổi hoặc xóa thông tin trên Trang web này hoặc do việc ngừng hoặc ngăn chặn truy cập vào Trang web này.

Môi trường được khuyến nghị

Chúng tôi khuyến nghị sử dụng Microsoft Internet Explorer phiên bản 10 trở lên, Firefox phiên bản 35 trở lên, Safari(iOS8) trở lên, Chrome phiên bản 40 trở lên hoặc Browser(Android4.1) trở lên để xem Trang web này. Khi các trình duyệt khác được sử dụng hoặc tùy theo cài đặt trình duyệt Web của bạn, Trang web này có thể không truy cập được hoặc không xem được bình thường.

Bản quyền, thương hiệu, v.v.

Thông tin về sản phẩm, dịch vụ và công nghệ được đăng trên Trang web này được bảo vệ bởi các luật bản quyền, luật thương hiệu và các luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn chỉ được phép sử dụng thông tin này cho mục đích sử dụng cá nhân. Để sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác (bao gồm sao chép, truyền tải, phân phối, chuyển và biên dịch, v.v. tương tự như dưới dây), bạn phải nhận được sự cho phép trước bằng văn bản. Thương hiệu, tên nhãn hiệu và huy hiệu công ty của chúng tôi trên Trang web này được bảo vệ bởi các luật thương hiệu và luật chống cạnh tranh không công bằng cùng các luật khác. Thương hiệu, tên nhãn hiệu hoặc huy hiệu công ty của Senca không được cung cấp để bạn sử dụng mà không có sự cho phép trước rõ ràng bằng văn bản của Senca.

Hoạt động bị nghiêm cấm

Việc tiến hành các hoạt động sau đây trên Trang web này bị nghiêm cấm:

 1. Các hoạt động vi phạm hoặc có thể vi phạm các quyền sở hữu hoặc quyền riêng tư của Senca hoặc bên thứ ba khác. Ngoài ra, điều này bao gồm việc sử dụng thông tin cá nhân được đăng trên Trang web này.
 2. Các hoạt động gây ra hoặc có thể gây tổn thất hoặc thiệt hại cho Senca hoặc bên thứ ba khác. Lời nói phỉ báng, câu nói có tính chất bôi nhọ hoặc phỉ báng đối với Senca hoặc bên thứ ba khác cũng bị nghiêm cấm.
 3. Các hoạt động tạo thành hoặc có thể tạo thành hành vi tục tĩu, khiêu dâm hoặc xúc phạm.
 4. Các hoạt động tạo thành hoặc có thể dẫn đến phạm tội hình sự.
 5. Việc đăng ký hoặc gửi địa chỉ email của một người khác hoặc giả mạo là người khác.
 6. Các hoạt động thương mại hoặc hoạt động vì động cơ thương mại khác.
 7. Các hoạt động gây tổn hại tới danh dự hoặc tính tin cậy của Senca hoặc Trang web này.
 8. Sử dụng hoặc cung cấp vi-rút máy tính và các chương trình hoặc hành động có hại khác có thể dẫn đến những hoạt động đó.
 9. Các hoạt động vi phạm hoặc có thể vi phạm luật pháp.
 10. Các hoạt động khác mà Senca coi là không phù hợp vào bất cứ thời điểm nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tại Senca chúng tôi thực hiện mọi biện pháp đề phòng khi đăng thông tin lên Trang web này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin đó chính xác, hữu ích, đáng tin cậy, đáp ứng mục đích của bạn hoặc an toàn, v.v. Ngoài ra, Senca sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào có thể gây ra do bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin này hoặc đối với bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra do bạn sử dụng Trang web này

Ý tưởng và đề xuất khác

Trừ khi Senca yêu cầu, thông qua Trang web này, rằng cộng đồng cung cấp thông tin bí mật hoặc thông tin độc quyền khác (bao gồm ý tưởng về công nghệ của bạn, tiếp thị, sản phẩm, v.v.; sau đây gọi là "những thông tin như vậy"), chúng tôi từ chối nhận những thông tin như vậy. Trong trường hợp không thể tránh khỏi khiến những thông tin như vậy được cung cấp mà không nêu rõ rằng Senca chấp nhận những thông tin như vậy theo nghĩa vụ đảm bảo tính bí mật, điều này có nghĩa là Senca sẽ không có nghĩa vụ đảm bảo tính bí mật của những thông tin như vậy theo bất kỳ cách nào. Ngoài ra, chúng tôi không có nghĩa vụ sử dụng hoặc đánh giá những thông tin như vậy.

Liên kết đến trang web của Senca

Các liên kết đến Trang web này được cho phép theo những điều khoản sau bất kể liên kết đến từ một cá nhân hay một công ty.

1. Việc sử dụng bất kỳ thương hiệu đã đăng ký nào thuộc quyền sở hữu của Senca bị nghiêm cấm. Chúng tôi từ chối mọi liên kết có thể dẫn đến nhận dạng sai về nguồn gốc xuất xứ của thông tin.

2. Chúng tôi nghiêm cấm mọi liên kết từ các Trang web liên quan đến những vấn đề sau.

 • Các trang web có chứa thông tin dùng để phỉ báng hoặc gây tổn thất về uy tín của công ty chúng tôi hay của những cá nhân hoặc công ty khác
 • Các trang web có nguy cơ vi phạm bản quyền, thương hiệu đã đăng ký, quyền sở hữu, quyền riêng tư, hình tượng hoặc bất kỳ quyền nào khác thuộc quyền sở hữu của công ty chúng tôi hay của các cá nhân hoặc công ty khác.
 • Các trang web sử dụng ngôn từ có thể khiến người đọc hiểu sai rằng có mối liên kết hoặc quan hệ đối tác với công ty chúng tôi hoặc có sự xác nhận từ công ty chúng tôi về nguồn gốc xuất xứ liên kết cho Trang web.
 • Các trang web không áp dụng cho các trường hợp nêu trên nhưng có nguy cơ xâm phạm vào hoạt động của Trang web của chúng tôi hoặc vi phạm trật tự công cộng và các tiêu chuẩn về hành xử đúng đắn hoặc luật pháp, kể cả các quy định và quy tắc.

Chuyển hướng hình ảnh và ảnh chụp

Theo nguyên tắc, chúng tôi từ chối chuyển hướng hình ảnh trên Trang web của chúng tôi hoặc các ca-ta-lô và áp phích khác, v.v. được xuất bản bởi công ty chúng tôi, có liên quan không chỉ tới các quyền của công ty chúng tôi mà còn có liên quan phức tạp đến quyền về chân dung, bản quyền, quyền phát triển nhà cung cấp và cơ quan quảng cáo, v.v.

Liên kết đến trang web của bên thứ ba

Nội dung của các Trang web bên thứ ba (sau đây gọi là các trang web liên kết) đến/từ những liên kết có trên Trang web này được quản lý theo trách nhiệm của các nhà cung cấp các trang web liên kết đó và phải tuân thủ các điều khoản sử dụng cũng như bản quyền, v.v., quy định pháp luật về từng trang web liên kết riêng. Senca không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra do sử dụng các trang web liên kết đó.

Luật hiện hành và khu vực tài phán

Trừ khi được chỉ định khác, việc trình bày và áp dụng các yêu cầu của pháp luật đối với việc sử dụng Trang web này cũng như các tuyên bố trong phần "Giới thiệu về Trang web này" sẽ tuân theo các luật hiện hành của Việt Nam. Đồng thời, trừ khi được đồng ý cụ thể khác, bất kỳ và tất cả các tranh chấp có liên quan đến việc sử dụng Trang web này sẽ được tranh tụng tại một tòa án có thẩm quyền tài phán của Tòa án tại công ty đặt địa chỉ hoạt động.

Hotline tư vấn

 (+84) 918231900