Thông tin tuyển dụng cán bộ Kinh doanh

TUYN DNG 1 NHÂN VIÊN KINH DOANH PHÂN BÓN

TẠI LÂM ĐỒNG- TUYÊN QUANG- SƠN LA- ĐIỆN BIÊN

Yêu cu v kinh nghim và chuyên môn:

-Tt nghip cao đng tr lên các ngành kinh tế hoc BVTV, trồng trọt, nông hóa.

Ưu tiên có kinh nghim bán hàng trong ngành hàng: Ht ging, thuc BVTV và Phân bón.

- Có k năng giao tiếp – đàm phán tt

Chu trách nhim v ch tiêu v doanh s bán hàng

ti PHÚ THỌ-TUYÊN QUANG- HÀ GIANG:

Quyn li:

- Được ngh làm việc chủ nhật và các ngày l theo quy đnh ca Lut Lao đng

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy đnh ca Lut Lao đng

- Chính sách thu nhập: Khi đt các ch tiêu KPI mức thu sẽ đt trên 20 triu đng/ tháng

và các khoản thưởng vào các ngày lễ trong năm.

 Môi trường làm vic: Trách nhiệm và thân thiện, hợp tác vui vẻ!

ng viên vui lòng gi h sơ và liên lạc:

Email: info@senca.com.vn/ tricuong@senca.com.vn

Mobile: 0913163883

Hn np H sơ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023

www.senca.vn

Hotline tư vấn

 (+84) 918231900